INVESTIME a.s.

Wenzigova 7
120 00 Praha 2
Česká republika

tel.: +420 225 028 225
fax: +420 225 028 228

e-mail: vedral@investime.cz

Mzdová a personální agenda

Po ukončení kalendářního měsíce, vždy nejpozději 7 pracovních dnů před výplatním termínem klienta, je nutno předat přehled docházky zaměstnanců, tzn. odpracované dny, pracovní neschopnost, čerpání dovolené, neplacené volno, přesčasy, výši hrubých mezd zaměstnanců, příp. nadstandardní složky mzdy (odměny). Na základě těchto údajů provedeme výpočet měsíčních mezd jednotlivých zaměstnanců, zákonné odvody z mezd, vyhotovíme přehled o vyměřovacích základech pro správu soc. zabezpečení a zdravotního pojištění v zákonných lhůtách, příp. roční zúčtování záloh. Naše firma vystaví hromadný příkaz k úhradě dva dny před výplatním termínem klienta, který odešle elektronickou poštou klientovi. Sami zasíláme elektronicky přehled vyměřovacích základů na přísl. PSSZ a zdravotní pojišťovny pomocí datové schránky.

V případě, že se jedná o velkou organizaci (nad 25 zaměstnanců) firma provede výpočet odvodu do státního rozpočtu.

Pracovníkům klienta vedeme mzdové listy, evidenční listy důchodového zabezpečení, dodatky k prac. smlouvám, zápočtové listy. Potvrzení o zdanitelných příjmech vystavujeme Vašim zaměstnancům na jejich žádost.

Klient musí pouze přihlásit vlastní firmu na správu sociálního zabezpečení v místě svého sídla, na veškeré zdravotní pojišťovny, u nichž je přihlášen byť pouze jeden pracovník, k úrazovému pojištění a na místně příslušné úz. pracoviště FÚ, jako plátce daně z příjmu ze závislé činnosti event. jako plátce daně vybírané zvláštní sazbou. Vše ostatní bude zajištěno naší firmou, tj. i příp. změny. S registrací na vyžádání rádi pomůžeme.

Zpracovanou agendu obhajujeme při kontrolách ZP a PSSZ v kanceláři naší společnosti anebo v místě kontroly na základě písemné plné moci.


NOVINKY

Fúze společností

Fúze společností INVESTIME CS spol. s r.o. a INVESTIME a.s.

Fond na výrobu energie z obnovitelných zdrojů