INVESTIME a.s.

Wenzigova 7
120 00 Praha 2
Česká republika

tel.: +420 225 028 225
fax: +420 225 028 228

e-mail: vedral@investime.cz

Poradenská činnost

Dle zaslaných požadavků klientem sestavujeme měsíční přehledy vybraných zůstatků účtů, které zasíláme klientovi elektronickou poštou, aby výsledky hospodaření bylo možno využít v rozhodovacím procesu v rámci jeho společnosti. Na vyžádání, při osobních setkáních, provádíme rozbor účetních dat a přehledů. Takové schůzky plánujeme nejméně 4x ročně.

Firma vyžaduje zřízení komunikačního kanálu přes odpovědného pracovníka klienta pro konzultace s klientem o účetních a daňových problémech. Nabízí se možnost telefonických konzultací, písemná vyjádření do třech dnů na zadané téma, na požádání i účast pracovníků firmy na obchodních jednáních klienta. Konzultace při sepisování obchodních smluv (oblast zatřídění ZP, kalkulace DPH, k dispozici jsou odbor. publikace o ekonomické praxi, Sbírka Zákonů). Nabízíme možnost vzdáleného přístupu klienta k nám na chráněný server za účelem kontroly pořizovaných dat a snazšímu pořizování dat pod naším dohledem.

Nad rámec svých povinností firma za smluvenou cenu plnění zpracuje sumáře hospodaření, opakované vystavování měsíčních faktur klienta, zasílání upomínek, zadávání inzerce, apod.

Poradenská činnost účetní firmy nezahrnuje právní služby!

Naše účetní firma nemá oprávnění daňového poradce. Spolupracujeme však s vybranými auditory a daňovými poradci, tzn. lze zajistit odklad daňové povinnosti poplatníka za bezkonkurenční cenu (nezávislou na zdanitelném obratu).

Nabízíme také poradenství při likvidaci společností a zajištění všech účetních a daňových formalit spojených s touto činností.


NOVINKY

Fúze společností

Fúze společností INVESTIME CS spol. s r.o. a INVESTIME a.s.

Fond na výrobu energie z obnovitelných zdrojů