INVESTIME a.s.

Wenzigova 7
120 00 Praha 2
Česká republika

tel.: +420 225 028 225
fax: +420 225 028 228

e-mail: vedral@investime.cz

Vedení účetní agendy

Naše firma se zaměřuje na poskytování komplexních služeb středním a větším společnostem nebo OSVČ.

Základem spolupráce s klientem je, že vedení společnosti klienta pověří odpovědného pracovníka pro spolupráci s účetní firmou. Tato osoba by měla mít oprávněna na dodávání, přebírání dokladů a na komunikaci běžných dotazů a doplňujících požadavků účetní firmy (zhotovitele).

Požadovaný stav předávané účetní agendy má tyto znaky:

  1. doklady v originálech
  2. seřazené dodavatelské a odběratelské faktury, dobropisy
  3. pokladní doklady (nelepené, nečíslované)
  4. bankovní složenky
  5. výpisy z BÚ (zřízení online přístupu pro jejich stahování z webu)
  6. nově uzavřené obchodní smlouvy (jejich kopie) a ostatní smlouvy
  7. vyúčtování tržeb, služebních cest, podklady o placení plateb. kartami
  8. vyúčtování evidence jízd (alespoň 1 x ročně)
  9. pracovní docházka, pracovní smlouvy, pracovní dohody.

Firma si vyhrazuje právo na kontrolu účetních dokladů, na jejich případné vyřazení z evidence po konzultaci s klientem, případné jejich uplatnění v dalším zdaňovacím období (DPH). V případě měsíční povinnosti zpracovat DPH je nutné předat celou agendu (body 1 - 8) do 9. dne v měsíci následujícím po zdanitelném období. Přiznání k DPH klient zasílá na příslušný FÚ samostatně pomocí datové schránky.

Z vedené účetní agendy firma sestavuje na požádání výkazy pro statistický úřad, event. banku, leasingovou společnost, pro obchodního partnera, dále finanční analýzy okamžitého stavu hospodaření a měsíční, event. čtvrtletní výkazy hospodaření. Lze poskytnou i přehled zúčtovaných položek na jednotlivých účtech účetní osnovy klienta dle jeho přání, např. spotřeba PHM, telefony, representace, splátky leasingu apod.

Přehledy lze zasílat v souboru Word, Excel a PDF. Pro klienta můžeme pravidelně sledovat pohyb na vybraných účtech, které chce zvlášť aktuálně vyhodnocovat. Výkazy mohou být poskytnuty i v anglickém jazyku.

Zpracované doklady za uplynulé zdaňovací období se vracejí klientovi, nebo nabízíme využití naše podnikového archivu. Záleží vždy na dohodě s klientem.


Zastupování klienta na základě plné moci na všech úřadech spojených s vedením jeho účetnictví a zpracování mezd poskytujeme ZDARMA.

V úvodu spolupráce a na žádost klienta lze vypočíst měsíční odměnu i dle počtu účetních položek v sazbě 25,- Kč bez DPH / účetní položku.

Cena za poskytnuté služby se stanovuje individuálně na základě počtu dokladů a počtu všech zaměstnanců klienta. Je brán zřetel zejména na počet účetních dokladů, smluv, majetku a celkové obsáhlosti agend. Nikoliv na obchodní obrat podnikatele. Odměna je splatná měsíčně a je stanovena bez DPH. Minimální výše měsíčního paušálu činí 10.000,- Kč bez DPH.NOVINKY

Fúze společností

Fúze společností INVESTIME CS spol. s r.o. a INVESTIME a.s.

Fond na výrobu energie z obnovitelných zdrojů