INVESTIME a.s.

Wenzigova 7
120 00 Praha 2
Česká republika

tel.:    +420 225 028 225
mobil: +420 777 153 000

e-mail: investime@investime.cz

PROFIL FIRMY

Dovolte jen pár slov na úvod...

Management firmy obvykle není specialistou na pojištění, přitom je však povinen postupovat s péčí řádného hospodáře a chránit svěřený majetek. Případné odpovědnosti za ztráty firmy vzniklé špatným pojištěním se může vyvarovat jen v případě, kdy pověří tímto úkolem odbornou firmu. Náš makléř je navíc zárukou osobního přístupu ke klientovým potřebám a dbá o to, aby jim pojistná smlouva v průběhu trvání stále odpovídala a v případě potřeby byla vždy aktualizována. V případě likvidace pojistné události pak nestojí klient proti pojišťovně, ale náš makléř proti pojišťovně.

Pojišťovací makléř je nezávislá firma, která zprostředkovává pojištění pro svého klienta u pojišťoven, jejichž pojistné produkty nejlépe vyhovují krytí pojistných potřeb klienta a disponují dostatečným rozsahem svých produktů pro převzetí jeho rizik do pojištění. Při sjednání pojištění "napřímo" u pojišťovny nemá klient v té chvíli možnost výběru mezi pojistiteli a jejich produkty a tedy ani záruku, že se mu dostává optimálního uspokojení jeho pojistných potřeb.

Makléřská činnost je vysoce kvalifikovanou finanční službou, ale rozsah pojištění si vždy určuje klient, nemusí tedy respektovat všechna makléřova doporučení, nepojištěná rizika však potom připadnou k jeho vlastní tíži.

Rádi pro Vás zajistíme:

  • analýzu rizik klienta
  • vypracujeme podrobnou rizikovou zprávu
  • na základě analýzy pojistných produktů na trhu doporučíme pojišťovnu nebo pojišťovny, které disponují adekvátními produkty pro převzetí Vašich rizik
  • od těchto pojišťoven vyžádáme nabídky pro uzavření pojistné smlouvy
  • doporučíme výběr nejvhodnější z nich s patřičným zdůvodněním
  • provedeme správu Vašeho pojištění po celou dobu jeho trvání
  • při likvidaci pojistné události Vás zastoupíme vůči pojišťovně

NOVINKY